ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Budapešťská operace

Budapešťská operace nebo též Bitva o Budapešť byla sovětská útočná operace Velké vlastenecké války, v jejímž dusledku padlo hlavní město Maďarského království Budapešť a byla obsazena většina území Maďarska a část jižního Slovenska.

                                               

Budapešťská konvence

Budapešťská konvence představuje rakousko-ruskou dohodu podepsanou 15. ledna 1877 v Budapešti, která umožnila Rusku zahájit válku s Tureckem. Rusko si tak zajistilo neutrální postoj Rakouska poté, co ve smlouvě definovalo své válečné cíle, které ...

                                               

Potopení Hableány

Hableány byla malá maďarská výletní loď poskytující vyhlídkové plavby po Dunaji. Večer 29. května 2019 do ní při jedné takové plavbě v centru Budapešti pod Markétiným mostem zezadu z boku narazila mnohem větší švýcarská hotelová loď Viking Sigyn. ...

                                               

Znak hlavního města Budapešti

Znak má červený gotický štít rozdělený vodorovným bílým břevnem na dvě části. V horním poli je znak Pešti – Zlatý hrad s jednou věží a otevřenou bránou, za níž je modré nebe. V dolní části je znak symbolizující Budu a Óbudu – Zlatý hrad se třemi ...

                                               

Bulharský revoluční ústřední výbor

Bulharský revoluční ústřední výbor byl revoluční organizací bulharské emigrace se sídlem v Bukurešti, založen v roce 1869. Hlavním orgánem hnutí byl deník Svoboda, který vydával známý bulharský spisovatel a obrozenec Ljuben Karavelov. Mezi vlivné ...

                                               

Požár v nočním klubu Colectiv

Požár v nočním klubu Colectiv byl smrtící požár v rumunské Bukurešti, k němuž došlo 30. října 2015. Incident si ke dni 14. března 2016 vyžádal 64 mrtvých a 186 zraněných a stal se tak nejhorší podobnou událostí v Rumunsku za posledních 20 let. Po ...

                                               

Bombový útok v Istanbulu (červen 2016)

Bombový útok v Istanbulu se odehrál 7. června 2016 a vyžádal si 11 obětí na životech a 36 zraněných. K útoku se přihlásila o několik dní později teroristická organizace Teyrêbazên Azadîya Kurdistan. Útok provedla mladá sebevražedná atentátnice z ...

                                               

Bombový útok v Istanbulu (leden 2016)

12. ledna 2016 dopoledne došlo k bombovému útoku v turistickém centru Istanbulu. K mohutné explozi došlo poblíž náměstí Sultanahmet v blízkosti Modré mešity a chrámu Boží moudrosti. Mezi 10 oběťmi bylo 9 Němcu. Mezi zraněnými byli taktéž Němci, N ...

                                               

Byzantion

Byzantion je název puvodní antické osady umístěné na Thráckém Bosporu, prulivu mezi Černým a Marmarským mořem. Na stejném místě se dnes rozkládá turecký Istanbul. Byzantion bylo založeno dórskými kolonizátory z řecké Megary roku 667 př. n. l. Dík ...

                                               

Hippodrom v Konstantinopoli

Hippodrom v Konstantinopoli byl sportovním a společenským centrem Konstantinopole, hlavního města Byzantské říše. Dnes se na jeho místě nachází náměstí Sultanahmet Meydanı, přičemž několik fragmentu puvodní antické stavby se dochovalo do dnešních ...

                                               

Chalkédón

Chalkédón je starověké přístavní město v Bíthýnii v Malé Asii, téměř naproti Byzantiu, na jih od Scutari.

                                               

Konstantinopolská konvence

Konstantinopolská konvence, také Konstantinopolská smlouva nebo Konstantinopolská dohoda byl dokument jenž uzavřely Spojené království, Německé císařství, Rakousko-Uhersko, Španělsko, Francie, Italské království, Nizozemsko, Rusko a Osmanská říše ...

                                               

Povstání Níká

Povstání Níká bylo povstání v hlavním městě Byzantské říše, Konstantinopoli, v roce 532, za vlády císaře Justiniána I. Během týdenního řádění bylo město značně poškozeno a desetitisíce jeho obyvatel byly zabity. Povstání vypuklo v dusledku soupeř ...

                                               

Protesty v Turecku 2013

Protesty v Turecku v roce 2013 začaly místním protestem v úterý 28. května v Istanbulu, kde skupina několika desítek environmentalistu protestovala proti plánu pokácet stromy v parku Gezi za účelem vybudování nákupního střediska ve stylu dávno zb ...

                                               

Teroristický útok na Atatürkově letišti

Teroristický útok na Atatürkově letišti se uskutečnil ve večerních hodinách dne 28. června 2016 v tureckém Istanbulu. Během útoku, který provedlo několik sebevražedných atentátníku před odbavovací halou letiště, bylo 45 lidí zabito a téměř 239 zr ...

                                               

Aelia Capitolina

Aelia Capitolina bylo římské město vybudované po vzoru římských kolonií v roce 131 z rozkazu římského císaře Hadriana na místě zničeného Jeruzaléma, který byl srovnán se zemí po první židovské válce. "Aelia" pochází z Hadrianova nomen gentile, ro ...

                                               

Antonia

Pevnost Antonia byla kasárna postavená Herodem Velikým v Jeruzalémě na místě dřívějších ptolemaiovských a hasmoneovských tvrzí. Pojmenována byla po Herodově ochránci, Marku Antoniovi, a nacházela se při východním konci městské hradby, v severovýc ...

                                               

Bitvy o Latrun

Bitvy o Latrun byla série vojenských bitev mezi Izraelskými obrannými silami a jordánskou Arabskou legií na předměstí Latrunu ve dnech 25. května až 18. července 1948 během izraelské války za nezávislost. Latrun získal svuj název po klášteru, kte ...

                                               

Bombový útok na hotel Krále Davida

Bombový útok na hotel Krále Davida, který se uskutečnil 22. července 1946, byl teroristickým útokem provedeným militantní revizionisticko-sionistickou skupinou Irgun na hotel Krále Davida v západním Jeruzalémě, v němž sídlily orgány britské mandá ...

                                               

Davidka

Davidka byl podomácku vyráběný izraelský minomet použitý ve městech Safed a Jeruzalém během počátečních fází izraelské války za nezávislost v roce 1948. Jeho střely byly mimořádně hlučné a jejich silné exploze měly velký význam v zastrašovací tak ...

                                               

Chrámová hora

Chrámová hora, někdy uváděná též jako hora Moria, je plošina o pudorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m, 470 m, 280 m a 485 m, nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářku, pozustatek ...

                                               

Jebúsejci

Jebúsejci je etnické jméno národa, který sídlil v horách kolem Jeruzaléma ke konci 2. tisíciletí př. n. l. Jejich praotcem byl Jebúsejec, třetí syn Kenaana. Bible o nich mluví jako o odlišné a menšinové skupině vedle Emorejcu a Chetejcu. Nejdulež ...

                                               

Obléhání Jeruzaléma (1187)

Obléhání Jeruzaléma v roce 1187 se táhlo od 20. září až 2. října a znamenalo totální úpadek křižáckého Jeruzalémského království a po osmdesáti osmi letech vlády křesťanu pád Levanty zpět do rukou muslimu. Pád Jeruzaléma v Evropě vyvolal vyhlášen ...

                                               

Jeruzalémské království

Jeruzalémské království bylo křižáckým státem založeným ve Svaté zemi po první křížové výpravě roku 1099. Celá jeho historie byla ve znamení boju proti muslimum – svou existenci proti nim uhájilo dvě stě let, než bylo mamlúky v roce 1291 dobyto p ...

                                               

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitu. Zřízení svatyně je mi ...

                                               

Madabská mapa

Madabská mapa, známá též jako Madabská mozaiková mapa, je část podlahové mozaiky v byzantském kostele sv. Jiří v Madabě, v dnešním Jordánsku. Tato mapa je nejstarší dochované originální kartografické zachycení Svaté země a zvláště Jeruzaléma. Je ...

                                               

Mandelbaumova brána

Mandelbaumova brána byl jediný pruchod skrz Zelenou linii v Jeruzalému v době rozdělení města v letech 1948-1967.

                                               

Obléhání Jeruzaléma (1099)

Obléhání Jeruzaléma v roce 1099 probíhalo od 7. června do 15. července a bylo ukončeno dobytím města křižáky, což znamenalo dosažení cíle první křížové výpravy.

                                               

Operace Jevusi

Operace Jevusi byla vojenská akce provedená koncem dubna a počátkem května 1948 během počáteční fáze první izraelsko-arabské války, respektive během takzvané občanské války v Palestině, krátce před koncem britského mandátu a vznikem státu Izrael ...

                                               

Pád Akkonu (1291)

Obléhání Akkonu a jeho dobytí v roce 1291 bylo posledním zásadním vojenských střetem v dějinách křížových výprav mezi evropskými křižáky a muslimy. Obránci Akkonu vedení zejména velmistry rytířských řádu a králem Jeruzaléma a Kypru Jindřichem II. ...

                                               

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského

Řád Božího hrobu je rytířský řád založený podle nedoložené tradice Godefroyem z Bouillonu roku 1099 k ochraně nejvýznamnějšího křesťanského poutního místa ve Svaté zemi, Božího hrobu v Jeruzalémě. Byl řádem strážcu, nikoliv bojovníku za křesťansk ...

                                               

Synagoga Churva

Synagoga Churva, která se nachází v jeruzalémském Starém Městě, byla hlavní aškenázskou synagogou v Jeruzalémě od 16. do 20. století, kdy byla během izraelské Války o nezávislost zdemolována jordánskými vojáky. Od roku 2005 do roku 2010 byla reko ...

                                               

Útěk mimo hradby

Útěk mimo hradby je označení pro proces expanze městské zástavby v Jeruzalémě mimo hradby Starého Města. Tento proces probíhal v polovině 19. století, a to po několika staletích, kdy obyvatelé Jeruzaléma bydleli uvnitř opevnění, a byl natolik int ...

                                               

Bitva o Kodaň (1807)

Druhá bitva o Kodaň, také Bombardování Kodaně, byla bitva mezi Británií a Dánskem svedená mezi 16. srpnem a 7. zářím roku 1807. Cílem britského útoku bylo zabrání dánského námořnictva a tím vyloučení jeho spojení s francouzským loďstvem. Útok byl ...

                                               

Bitva u Kodaně

Bitva u Kodaně byla námořní bitva v rámci napoleonských válek, která se odehrála 2. dubna 1801 poblíž Kodaně. Utkala se v ní britská flotila vedená admirálem Hydem Parkerem, která zaútočila na zakotvenou dánsko-norskou flotilu pod vedením Olferta ...

                                               

Útoky v Kodani 2015

Útoky v Kodani 2015 se odehrály 14. a 15. února 2015 na ruzných místech dánské metropole Kodaň. Dva lidé a pachatel při nich byli zabiti a pět policistu bylo zraněno. První střelba se odehrála odpoledně 14. února na události nazvané "Umění, rouhá ...

                                               

Dějiny Londýna

Londýn je hlavní město Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže. Londýnská City je jedno z největších světových obchodních center a Londýn je společně s městy New York, Tokio a ...

                                               

Berners Street hoax

Podfuk v Berners Street provedl v roce 1809 Theodore Hook ve čtvrti Westminster v Londýně. Hook se vsadil se svým přítelem Samuelem Beazeleym, že dokáže libovolný dum v Londýně udělat nejčastějším předmětem hovoru po celý týden, čehož dosáhl tak, ...

                                               

Bitva u Barnetu

Hlavními postavami bitvy byli Eduard IV. a Richard Neville, hrabě z Warwicku, dříve přátelé a spojenci jejichž rozchod byl zpusoben Eduardovým sklonem upřednostňovat rodinné příslušníky jeho manželky Alžběty. V říjnu předchozího roku vyhnal Richa ...

                                               

Blitz

Blitz bylo označení pro trvalé bombardování britských měst německou Luftwaffe v době druhé světové války. Mezi 7. zářím 1940 a 21. květnem 1941 bylo na 16 britských měst shozeno přes 100 tun tříštivo–trhavých pum. Během 267 dní téměř 37 týdnu byl ...

                                               

Bombový útok na Parsons Green

K bombovému útoku na Parsons Green došlo 15. září 2017 okolo 8:20 BST na lince metra District Line v obvodě Hammersmith a Fulham. 30 většinou popálených lidí bylo převezeno do nemocnic. Metropolitní policie vyšetřuje tento incident jako teroristi ...

                                               

Britské korunovační klenoty

Souhrnný název Korunovační klenoty Anglie, anglicky Crown Jewels představuje regálie a oděvy užívané panovníkem Spojeného království během korunovačního ceremoniálu a jiných státních příležitostech. Soubor korunovačních klenotu obsahuje následují ...

                                               

Jewel House (britská pokladnice)

Jewel House je místo v Toweru v Waterloo Block, kde jsou uloženy britské korunovační klenoty. Prostor byl otevřen královnou Alžbětou II. v roce 1994 a renovován v roce 2012. Klenoty byly uloženy v ruzných částech věže od 14. století po sérii úspě ...

                                               

Katedrála v Southwarku

Právě z úhlu pohledu z věže kostela Krista Spasitele v roce 1647 český umělec Václav Hollar nakreslil panorama Londýna, na němž přesně zachytil podobu města v 17. století Dlouhý pohled na Londýn ze čtvrti Bankside. O více než třetí staletí pozděj ...

                                               

London Dungeon

London Dungeon je turistická atrakce v Londýně na Tooley Street. Na začátku roku 2013 se atrakce přestěhovala na Caunty Hall, poblíž Londýnského oka. Připomíná ruzné historické události zpusobem blízkým mladé generaci. Některé z více než 40 insta ...

                                               

Londýnská pivní potopa

Londýnská pivní potopa bylo neštěstí, které postihlo v podvečer 17. října 1814 londýnskou čtvrť St Giles. Došlo k němu poté, co v místním pivovaru Horse Shoe Brewery patřícím firmě Meux & Cos praskla zrezavělá obruč na sedm metru vysoké kádi se z ...

                                               

Nepokoje v Anglii (2011)

Nepokoje v Anglii vypukly 6. srpna 2011 poté, co byl londýnskou Metropolitní policií zastřelen Mark Duggan, Brit s imigrantskými kořeny a kriminální minulostí. Z Londýna se rozšířily i do dalších měst v Anglii, trvaly až do 11. srpna, byly zpusob ...

                                               

Obléhání íránské ambasády

K obléhání íránské ambasády v Londýně teroristy došlo v roce 1980. Ukončeno bylo poté, co britské speciální jednotky Special Air Service zaútočily na budovu při operaci nazvané Nimrod. Tento incident přivedl SAS do popředí světového zájmu, protož ...

                                               

Požár Grenfell Tower

Požár 24patrové bytové věže Grenfell Tower začal 14. června 2017 krátce po jedné hodině v noci britského letního času, byl ukončen až den poté ráno – 15. června. Věž Grenfell Tower se nacházela ve čtvrti North Kensington v západním Londýně. Na ná ...

                                               

Srážka tří vlaku v Harrow

Srážka tří vlaku, k níž došlo 8. října 1952 ve stanici Harrow & Wealdstone, představuje největší železniční neštěstí, které kdy postihlo Spojené království v době míru, a druhé největší vubec. V dusledku kolize dvou expresu a jednoho osobního vla ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →