ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191                                               

Extranet

Specifický případ aplikace mechanismu, přístupu a protokolu uplatňovaných v Internetu na množinu spolupracujících ekonomických subjektu. Za typické uživatele považujeme partnery ekonomického subjektu. Přístup ke zdrojum Extranetu je řízen a kontr ...

                                               

Failover

Failover je výraz pro automatické spuštění aplikace či služby na záložním serveru poté, co primární server neočekávaně selže. Obdobně se tento výraz používá pro automatické přesměrování datového toku na záložní síť, směrovač, atp. po selhání stáv ...

                                               

Fast Ethernet

Fast Ethernet je v informatice označení pro několik standardu sloužících pro budování LAN s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s. Nejrozšířenější varianta je 100BASE-TX, která pro přenos využívá 2 páry kroucené dvojlinky. Fast Ethernet byl představen ...

                                               

FidoNet

FidoNet je výměnná síť souboru a zpráv, která byla hojně využívána systémy BBS. Síť stále existuje, ale jejích uživatelu ubývá, protože systémy BBS i jejich uživatelé se stěhují na internet. FidoNet založil v roce 1984 Tom Jennings v San Francisc ...

                                               

Frame Relay

Frame Relay je telekomunikační služba pro přenos datových paketu vyvinutá v letech 1984-1992 jako protokol pro přístup k datové síti ISDN. Je založena na přepínání rámcu; umožňuje multiplexování rámcu ruzných odesilatelu a příjemcu na jednu linku ...

                                               

FreeNAS

FreeNAS je open-source NAS postavený na FreeBSD a OpenZFS. Je licencována podle podmínek licence BSD a běží na x86-64 architektuře. FreeNAS podporuje klienty Windows, MacOS a Unix a ruzné hostitele virtualizace, jako jsou XenServer a VMware, pomo ...

                                               

FWA

Fixed Wireless Access též nazývaná Wireless Local Loop je bezdrátová síť poskytující širokopásmové propojení typu point-to-multipoint. Bezdrátová síť FWA představuje tzv. řešení poslední míle, kdy poskytovatel telekomunikační služby má možnost př ...

                                               

Generic Routing Encapsulation

GRE je protokol ze skupiny TCP/IP určený k zapouzdření paketu jednoho protokolu do protokolu jiného. Používá se ve VPN, k přenosu IPv6 paketu v síti IPv4 a k tunelování obecně. Protokol je bezstavový, puvodně jej navrhla firma Cisco a je definová ...

                                               

Gigabitový Ethernet

Gigabit Ethernet je termín používaný pro popis ruzných technologií používaných k implementaci standardu Ethernet pro rychlost přenosu dat nad jeden gigabit za sekundu. Jako první ho definovaly standardy IEEE 802.3z a 802.3ab. Technologie využívá ...

                                               

Honeypot

Honeypot je informační systém, jehož účelem je přitahovat potenciální útočníky a zaznamenat jejich činnost. Honeypoty jsou užívány zejména pro včasné detekování malwaru a následnou analýzu jeho chování. Malwary stále mění svoji strategii útoku a ...

                                               

Hop (počítačové sítě)

Hop je v počítačových sítích jeden úsek cesty mezi výchozím a cílovým počítačem. Datový paket prochází při své cestě sítí routery a branami. Při každém pruchodu paketu takovým zařízením se délka cesty zvětší o jeden hop. Pro zjištění, kolik hopu ...

                                               

Challenge-handshake authentication protocol

Challenge Handshake Authentication Protocol slouží k prokazování totožnosti při použití protokolu PPP. Protokol CHAP řeší nedostatky protokolu PAP a je definovaný v RFC 1994.

                                               

ICMP

ICMP je v informatice jeden z nejduležitějších protokolu počítačových sítí založených na rodině protokolu TCP/IP. Protokol ICMP používají operační systémy v síti pro odesílání služebních informací, například chybových zpráv pro oznámení, že požad ...

                                               

IEEE 802.1aq

Shortest Path Bridging, specifikovaný ve standardu IEEE 802.1aq, je technologie počítačových sítí se záměrem zjednodušit vytváření a konfigurování sítí s možností vícecestného směrování. Shortest Path Bridging je náhradou starších protokolu Spann ...

                                               

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q je v informatice standard vyhlášený pracovní skupinou IEEE 802.1, který umožňuje jednu fyzickou ethernetovou síť rozdělit na více logických sítí pomocí rozšíření hlavičky ethernetového rámce o další položky. Shortest Path Bridging zač ...

                                               

IEEE 802.6

IEEE 802.6 je standard pro sítě Metropolitan Area Network specifikovaný americkou organizací ANSI. Jedná se o zdokonalení staršího standardu, který využíval technologii Fiber distributed data interface. Ten ztroskotal kvuli jeho drahé implementac ...

                                               

Internet Protocol

Internet Protocol je v informatice základním protokolem pracujícím na síťové vrstvě používaným v počítačových sítích a Internetu. Protokol IP poskytuje datagramovou službu celé rodině protokolu TCP/IP. Sám o sobě neposkytuje záruky na přenos dat ...

                                               

Internet2

Internet2 je projekt vybudování nové vysokorychlostní sítě v USA, který přinese zejména vysokým školám možnost využívat nejmodernější technologie. Nejedná se tedy o vznik zcela nové sítě. Z puvodních 34 členu amerických univerzit má síť dnes již ...

                                               

Internetová páteř

Internetová páteř jsou hlavní linky spojující ruzné části Internetu. Je tvořena velkým množstvím komerčních, vládních, vědeckých a dalších vysokokapacitních datových cest a také spojeními mezi páteřními směrovači, které se starají o přenos dat v ...

                                               

Intranet

Intranet je v informatice označení pro část počítačové sítě, která používá stejné technologie jako Internet. Na rozdíl od Internetu je však Intranet privátní, tj. jeho využívání je omezeno na malou skupinu uživatelu.

                                               

IP spoofing

IP spoofing označuje v informatice vytvoření IP datagramu s falešnou zdrojovou IP adresou, který je následně odeslán počítačovou sítí k cílovému počítači, před kterým má být zatajena totožnost odesílatele. IP spoofing slouží k vedení útoku a podo ...

                                               

IPv6

IPv6 je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu. IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4. Přináší zejména masivní rozšíření adresního prostoru a zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data. Pro používání ...

                                               

Jitter

Jitter je nežádoucí odchylka jedné nebo více charakteristik periodického signálu v elektronice a telekomunikacích. Jitter je duležitým faktorem při návrhu elektronických obvodu a používá se při korekci hodinových signálu.

                                               

Kabel kategorie 5

Kabel kategorie 5 využívá pro přenos signálu kroucenou dvojlinku. Používá se ve strukturované kabeláži pro počítačové sítě jako Ethernet. Kabel standardně přenáší frekvenci až 100 MHz a je vhodný pro použití v těchto typech Ethernetu: 10BASE-T, 1 ...

                                               

Kolizní doména

Kolizní doména je v informatice část počítačové sítě, která je sdílena více síťovými zařízeními. Kolizní doménu tvoří stanice, které jsou umístěny ve stejném síťovém segmentu, tj. komunikují navzájem na fyzické vrstvě modelu ISO/OSI. Pokud začne ...

                                               

Komutační síť

Komutační síť je síť s přepojováním okruhu. Jedná se o starší technologii, která se využívá již od počátku telegrafie a telefonie a od pozdějších let i v architektuře ISDN. Jejím hlavním úkolem je zajistit spojení mezi zdrojovým a cílovým uzlem a ...

                                               

Koncový bod

Koncový bod sítě je v telekomunikacích a počítačových sítích obecné označení pro takový síťový uzel, který slouží jako zdroj nebo cíl komunikace, ale nezajišťuje propojení sítě. Koncovým bodem muže být počítač, mobilní telefon, PDA, webová kamera ...

                                               

Kroucená dvojlinka

Kroucená dvojlinka, kroucená dvoulinka nebo také kroucený pár, anglicky twisted pair, TP, odtud slangově twist, je prvek kabelu používaných v telekomunikacích a počítačových sítích. Kabel je tvořen dvojicemi vodiču, které jsou po své délce pravid ...

                                               

LAN switching

LAN switching je v informatice forma přepojování paketu používaná v lokálních sítích. Zvolená technologie přepojování je rozhodujícím faktorem při návrhu počítačových sítí, protože zajišťuje, že síťový provoz bude přeposílán jen na potřebná místa ...

                                               

Local Area Network

Local Area Network označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území. Přenosové rychlosti jsou vysoké, řádově Gb/s. Nejrozšířenějšími technologiemi v dnešních LAN sítích jsou Ethernet a Wi-Fi, v minulosti byly používány např. ARCNET ...

                                               

Logical Link Control

Řízení logického spoje je horní podvrstva linkové vrstvy v OSI modelu. LLC poskytuje mechanismy multiplexování, které umožňují, aby se v jedné síti mohlo používat několik síťových protokolu současně. LLC muže také zajišťovat řízení toku dat a mec ...

                                               

London Internet Exchange

LINX je největší evropské peeringové centrum v Londýně. Největší je podle počtu připojených ISP a propojených sítí. Největším podle velikosti datových toku je v Evropě AMS-IX. Specialitou tohoto peeringového systému jsou dvě fyzicky zcela oddělen ...

                                               

Maximum transmission unit

Maximum transmission unit je v informatice označení pro maximální velikosti IP datagramu, který je možné vyslat daným síťovým rozhraním. Obvyklá hodnota MTU je 1500 bajtu, což je standardní MTU pro široce rozšířený Ethernet. Mezi některými místy ...

                                               

Mediakonvertor

Mediakonvertor, známý také jako optický převodník umožňuje převést datový signál mezi ruznými druhy sítí. Nejčastěji slouží pro vzájemné propojení optických a metalických ethernetových linek. Hojně se využívá u internetového připojení typu FTTH, ...

                                               

Metropolitan Area Network

Metropolitní síť, zkráceně MAN je rozlehlá počítačová síť, obvykle zasazená do města. Metropolitní síť je technicky několik menších podsítí pospojovaných navzájem. Propojení se provádí většinou přes Wi-Fi nebo lze použít Ronju či optické vlákno. ...

                                               

MikroTik RouterBOARD

MikroTik RouterBOARD je v informatice označení pro malé základní desky od firmy MikroTik, které jsou rozšiřitelné pomocí doplňujících prvku. Lze je využít jako přístupové body nebo klienty, routery, bridge nebo podobné aktivní síťové prvky. Route ...

                                               

MILNET

MILNET bylo v informatice označení pro počítačovou síť armády USA, která vznikla v roce 1983 oddělením vojenské části sítě ARPANET, která byla prvotním zárodkem dnešního Internetu. MILNET sloužil Ministerstvu obrany Spojených státu amerických pro ...

                                               

MTR

MTR v informatice je počítačový program, který kombinuje funkcionalitu programu traceroute a ping do jednoho síťového nástroje. MTR postupně prochází routery na cestě od zdroje k cílové adrese. Tento pruchod realizuje limitováním počtu skoku tj. ...

                                               

Multiple-input multiple-output

Multiple-input multiple-output, česky více vstupu více výstupu, je abstraktní matematický model pro multi-anténní komunikační systémy. Během posledních let se výrazněji používá MIMO technologie v oblasti rádiové komunikace pro významný nárust dat ...

                                               

Nespojovaná komunikace

Nespojovaná komunikace je metoda přenosu dat používaná v sítích s přepojováním paketu, při které se každá protokolová datová jednotka přenáší samostatně bez předchozího navázání spojení. Síť proto také každou PDU směruje samostatně na základě adr ...

                                               

NetBEUI

NetBEUI je rozšíření NetBIOS API. Puvodní protokol i tuto jeho úpravu vyvinula firma IBM především pro svoje produkty LAN Manager. Současně s NetBEUI emulátorem byl uveden i protokol NBF, který umožňoval, aby komunikace pomocí NetBIOSu mohla použ ...

                                               

NetBIOS

NetBIOS je v informatice název protokolu umožňujícího sdílení prostředku v počítačové síti. Cílem bylo zpřístupnění síťových prostředku a služeb pomocí názvu počítaču. Nabízí softwarové rozhraní poskytující služby, které mají vztah s 5. vrstvou I ...

                                               

NetFlow

NetFlow je otevřený protokol vyvinutý společností Cisco Systems, určený puvodně jako doplňková služba k Cisco směrovačum. Jeho hlavním účelem je monitorování síťového provozu na základě IP toku, které poskytuje administrátorum i manažerum podrobn ...

                                               

NIX.CZ

NIX.CZ, ve významu Neutral Internet eXchange, zkráceně NIX, je zájmové sdružení právnických osob, které v České republice sdružuje poskytovatele internetového připojení, poskytovatele internetového obsahu a jiné organizace za účelem vzájemného pr ...

                                               

NTLM

NTLM je autentizační protokol, používaný zejména protokolem SMB a některými implementacemi síťových protokolu Microsoft Windows za účelem ověření uživatele nebo spojení. Je duležitou součástí konceptu Integrated Windows Authentication. Protokol n ...

                                               

OmniPeek

OmniPeek je v informatice název softwarového nástroje pro analýzu paketu od firmy Savvius pro řešení síťových problému a analýzu síťových protokolu. Podporuje rozhraní pro programování aplikací pro pluginy.

                                               

OpenSSH

OpenSSH je soubor počítačových programu poskytujících zašifrovaná komunikační sezení, která se používají pomocí ssh protokolu přes počítačovou síť. Je to produkt, zajišťující šifrovaný přístup k shellu operačního systému přes počítačovou síť. Má ...

                                               

OpenVPN

OpenVPN je volně dostupný software včetně zdrojového kódu, který dokáže vytvořit šifrovaný VPN tunel mezi hostitelskými stanicemi. S využitím architektury klient-server je schopný zajistit přímé spojení mezi počítači za NATem a to bez potřeby NAT ...

                                               

Paketová síť

Paketová síť je počítačová síť s přepojováním paketu. Základem je, že cesta, kterou paket "putuje", není od zdrojového po cílový uzel známá. Každý paket se tak přenáší jinou trasou, která je ovlivněná topologií sítě, její propustností a výpadky u ...

                                               

Password authentication protocol

Password Authentication Protocol je jednoduchý ověřovací protokol. Protokol PAP slouží k autentizaci v protokolu PPP. Autentizační data, která jsou posílána pomocí protokolu PAP, procházejí po síti nešifrovaná a v ASCII podobě. Při útoku na síť a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →